No Picture
Patologija

Testiranje genskih mutacija ključno za prognozu kancera

24 Januara, 2011 0

Histološki uzorci pacijenata sa kolorektalnim karcinomom (CRC) mogu biti testirani na genske mutacije, što će omogućiti liječnicima da odrede terapiju i prognozu. Formalin-fiksirana parafin-uklopljena (FFPE) tkiva, na slajdu ili u bloku, mogu biti testirana na […]

No Picture
Mikrobiologija

U Njemačkoj razvijen test za sepsu koji spašava život

10 Januara, 2011 0

Dijagnostička platforma razvijena u Njemačkoj će analizirati krv na sepsu unutar sata. Sistem je baziran na nanočesticama koje su automatski vođene uz upotrebu magnetnih sila. Mobilna dijagnostička platforma garantira brzu i jeftinu dijanozu infekcije dok […]

No Picture
Mikrobiologija

Dijagnostički test detektuje humani adenovirus

6 Januara, 2011 0

Molekularni test koji identificira humani adenovirus DNA u nazofaringealnim uzorcima je sada dostupan za upotrebu kod ljudi koji mogu imati respiratorne bolesti. Test koristi RT-PCR metodu da kvalitativno detektuje humani adenovirus DNA uzeta brisom sa […]

No Picture
Genetika

Molekularni test može razlikovati respiratorne viruse

19 Decembra, 2010 0

Otkriven je brzi test na bazi molekularnih tehnika koji može otkriti i izdvojiti sljedeće virusne infekcije: influencu A, influencu B i respiratorni sincicijski virus (RSV). Test koristi reverznu transkripciju sa lančanom reakcijom polimeraze (RT-PCR) u […]