No Picture
Biokemija

Provjera holesterola preporučena za djecu

21 Decembra, 2011 0

Novi smjernice preporučuju da bi sva djeca u dobi od 9 do 11 godina u SAD-u trebala biti skrinirana na visoki holesterol. Za skrinig ovih razmjera, predložen u novim smjernicama, liječnici mogu koristiti non-HDL holesterol […]

No Picture
Patologija

Da li će HPV testovi zamijeniti PAPA test?

18 Oktobra, 2010 0

Nove studije pokazuju da PAPA test koji je u upotrebi već 60 godina i koji je najbolji ikad uvedeni skrining test za neki kancer, dobija konkurenciju ili barem pratioca. Dvije odvojene studije potvrđuju da DNA […]

No Picture
Genetika

Molekularni skrining test detektira kolorektalni kancer

14 Oktobra, 2010 0

Skrining esej ribonukleinskih kiselina (RNA) detektira većinu kolorektalnih karcinoma sa dobrom specifičnošću i senzitivnošću. Uzorci krvne plazme, sakupljeni od pacijenata u ranoj, resektibilnoj fazi (Faza II) kolorektalnog karcinoma i od spolno i dobno odgovarajućih zdravih […]

No Picture
Biokemija

Skrining krvnog uzorka na cističnu fibrozu

7 Septembra, 2010 0

Novi dijagnostički test simultano vrši skrining pojedinačnog krvnog uzorka na cističnu fibrozu koju uzrokuju genetske mutacije, a odredjuje do 60 uzoraka na sat. Sveobuhvatan i fleksibilan test na cističnu fibrozu (CF) će se koristiti za […]