No Picture
Kongresi i događaji

1. Kongres patologa BIH s međunarodnim učešćem

27 Novembra, 2007 0

U periodu 13-15 maj 2007. g. u Tuzli će se održati I. Kongres patologa BiH s međunarodnim učešćem. Ugledni pozvani predavači iz zemlje i svijeta prezentirati će savremena dostignuća u ključnim oblastima patologije.