labmedic-logo

Uvjeti korištenja

Upućujemo Vas, kao korisnike web stranice LabMedic.org da, prije pristupanja ovim stranicama, pažljivo proučite niže navedene odredbe, obzirom da iste sadrže uvjete pod kojima možete pristupiti ovim stranicama i koristiti ih, te također definiraju Vaša prava i obveze s time u vezi, kao i prava i obveze web portala LabMedic.org. Vašim pristupanjem ovim stranicama, smatra se da ste pažljivo proučili niže navedene uvjete, te da ih u potpunosti prihvatate.

Podaci sadržani na web portalu LabMedic.org općenitog su karaktera, te ne predstavljaju usluge specifičnog medicinskog savjeta za pojedinačne slučajeve, niti isti mogu zamijeniti ljekarski pregled, niti im je cilj pružati sveobuhvatnu medicinsku uslugu. Podaci su informativnog karaktera, te služe samo kao smjernice kako bi korisnici dobili određene informacije pomoću kojih mogu bolje razumijeti svoje zdravstveno stanje ili svoje već dijagnosticirane zdravstvene poremećaje. Specifični ljekarski savjeti se ne pružaju na ovim stranicama, te se u svakom slučaju za dijagnosticiranje i određivanje specifičnog medicinskog tretmana obratite ovlaštenom ljekaru, stomatologu i/ili farmaceutu.

Eventualno korištenje podataka sa ovih stranica suprotno gore navedenim odredbama i uvjetima, isključiva je odgovornost korisnika.

Iako će LabMedic.org nastojati pružiti uslugu najvišeg kvaliteta niti u kojem slučaju ne garantuje, bilo izričito bilo prešutno, da su podaci koji se nalaze na ovim stranicama najažurniji, ili pak jedini odgovor na pojedina pitanja, niti da su potpuni, tačni, ili korisni za tačno određenu svrhu, obzirom da su isti isključivo informativnog karaktera. Nadalje, LabMedic.org neće odgovarati za bilo kakvu štetu nastalu korisniku ili trećem licu uslijed primjene bilo kojeg podatka sa stranica LabMedic.org u svrhu liječenja. Svaki podatak koji se nalazi na ovim stranicama, kao i njegovu primjenjivost u praksi, korisnik mora provjeriti s ovlaštenim ljekarom i/ili stomatologom.

LabMedic.org, također, niti u kojem slučaju ne garantuje korisniku stalnu dostpunost stranica, kao niti pravilno funkcionisanje u virtuelnom okruženju. Isto tako, LabMedic.org zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti sadržaj na navedenim stranicama, bez prethodnog obavještavanja korisnika.

Sponzorirani sadržaji na LabMedic.org jasno su obilježeni i naznačeni te ni u kojem slučaju NE utiču na uređivačku politiku i stručne sadržaje na web sajtu.

Zadnja izmjena: 27.07.2014.

Srodni sadržaji:

Nema srodnih članaka